Почетак реализације пројекта GPGIDENT у оквиру позива ИДЕНТИТЕТИ Фонда за науку

Задовољство нам је да објавимо да је пројекат GPGIDENT Економског факултета Универзитета у Београду, у конзорцијуму са Институтом економских наука, међу одабраним за финансирање од стране Фонда за науку Републике Србије у наредном двогодишњем периоду.

У оквиру Програма ИДЕНТИТЕТИ, Фонд за науку Републике Србије ће у наредне две године финансирати 16 пројеката на којима ће учествовати 115 истраживача из 29 научноистраживачких организација. Програм ИДЕНТИТЕТИ је први програм Фонда за науку намењен финансирању искључиво пројеката из области друштвених и хуманистичких наука.

На програм је конкурисало 1300 истраживача из 106 научноистраживачких организација са 160 предлога пројеката. Након административне провере коју је обављао Фонд за науку Републике Србије, предлози пројеката су прослеђени у први степен евалуације. Након првог степена евалуације, у оквиру којег су сваки предлог пројекта оцењивали независни инострани рецензенти према критеријумима изврсности, утицаја и реализације, у други степен евалуације је упућено 33 предлога пројекта. У оквиру другог степена евалуације у просторијама Фонда за науку је одржано представљање 33 предлога пројеката пред Програмским одбором за евалуацију. Други степен евалуације предлога пројеката је вршио Програмски одбор за евалуацију који чине пет иностраних стручњака.

Међу одабраним пројектима се налази и пројекат чији је носилац Економски факултет Универзитета у Београду, а у конзорцијуму са Институтом економских наука, под називом GPGIDENT – Mind the gender pay gap: Nexus between sociocultural identity, occupational segregation and distributional effects in Serbia. Пројектом руководи проф. др Горана Крстић, редовни професор Економског факултета, чланови пројектног тима са Економског факултета су: проф. др Јелена Жарковић, др Александра Анић и др Драган Алексић, а члан тима са Института економских наука је др Марко Владисављевић. Реализација почиње у априлу 2023. године.

Свим члановима пројектног тима желимо успех на пројекту и одличне резултате. Више информација је доступно на линку.