Дунавски Транснационални Програм (Danube Transnational Programme – Interreg)


Excellence-in-ReSTI

У дигиталној ери, креирање социјалних и технолошких иновација је од огромног значаја. Дунавски регион не заостаје у односу на остатак Европе када је реч о идејама и иницијативама у оквиру области Истраживања Социјалних и Технолошких Иновација (енглески ReSTI).