ФП7


FP7-GLAMUR – Global and Local food chain Assessment: a Multidimensional performance-based approach

Основни циљ овог пројекта јесте да интегрише најновија научна сазнања о утицају канала снабдевања храном на укупну економију и друштво.

FP 7-COMPETE – International comparisons of product supply chains in the agri-food sectors: determinants of their competitiveness and performance on EU and international markets

У истраживање је укључен истраживачки тим 16 европских институција међу којима Економски факултет Универзитета у Београду заузима значајно место. Истраживање треба да мапира европску прехрамбену индустрију и канале снабдевања храном.

FP7-Focus-Balkans – Food Consumer Science in the Balkans: Frameworks, Protocols and Networks for a better knowledge of food behaviours (Nauka o potrošnji hrane: teorije, metode i primena u zemljama zapadnog Balkana)

Општи циљ пројекта јесте унапређење компетенција и разумевања земаља Балкана у области науке о потрошњи хране.