WeLaR – Welfare systems and labour market policies for economic and social resilience in Europe

Овај пројекат у фокусу има четири тренда – технолошке трансформације, глобализацију, климатске промене и демографске промене – која преобликују тржиште рада, редефинишу могућности и ризике и постављају нове изазове за државу благостања у ЕУ. WеLaR пројекат намерава да попуни празнине у знању о овим процесима следећи два главна циља:

  • обезбеди свеобухватну и упоредну дијагнозу ефеката поменута четири тренда на ризике и изазове на тржишту рада;
  • развије препоруке за јавне политике како би се држава благостања прилагодила овим променама.

WеLaR пројекат настоји да промовише инклузивни раст, праведну расподелу повећања продуктивности и јачање економске и социјалне отпорности. Приликом мерења ефеката четири мегатренда на тржиште рада, узимају се у обзир интеракције између трендова и посматрају  њихови појединачни утицаји на понуду рада, потражњу за радном снагом и алокације на тржишту рада које зависе од институција тржишта рада. Посебну пажњу посвећујемо групама које се суочавају са већим ризицима на тржишту рада: женама, младима, појединцима који раде на нестандардним пословима и онима који су изложени радном сиромаштву.

Трајање пројекта: 2022-2025. година

Координатор пројекта: KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

Руководилац пројекта на Економском факултету: проф. др Јелена Жарковић (jelena.zarkovic@ekof.bg.ac.rs).

Позив: HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01 (Уговор бр. 101061388).