Хоризонт 2020


H2020 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship: SEEGROW – Носиоци раста у југоисточној Европи: домаће фирме, технологија и економска управа у институционално слабим државама

Програм Марија Склодовска-Кири представља скуп научноистраживачких грантова креираних од стране Европске комисије ради подршке истраживањима у Европском истраживачком простору ком припада и Република Србија. Ови грантови за индивидуалне истраживаче су међу најконкурентнијим и најпрестижнијим наградама за истраживање и иновације у Европи.

Програм је 1996. године добио име по двострукој добитници Нобелове награде Марији Кири у знак почасти и неговања вредности за које се залагала, и зарад подстицања транснационалне, међусекторске и интердисциплинарне мобилности истраживача. До данас, више од 120 000 истраживача је учествовало у програму, међу којима је девет добитника Нобелове награде.

H2020-S2F – Strength to Food

Општи циљ пројекта је унапређење ефективности шема квалитета хране у Европској унији (ЕУ), набавке хране у јавном сектору и стимулисање кратких канала снабдевања храном кроз активности истраживања, иновација и демонстрација.

H2020-SUFISA – Sustainable finance for sustainable agriculture and fisheries

Адекватно функционисање прехрамбеног система је кључно за обезбеђење прехрамбене безбедности и сигурности. Овај систем се у последње време суочава са многобројним економским, еколошким и друштвеним изазовима, као и са проблемом неравномерне распоређености услова за технолошки и економско-социјални развој на тлу ЕУ.