DEFEN-CE: Social dialogue in defense of vulnerable groups in post-COVID-19 labour markets

Као део конзорцијума европских универзитета и истраживачких института које координира Универзитет у Хелсинкију (74. на Шангајској листи) Факултет је добио пројекат „DEFEN-CE: Social dialogue in defense of vulnerable groups in post-COVID-19 labour markets”. Пројекат финансира Европска унија кроз буџетску линију Директората за Запошљавање (DG Employment): „Унапређење експертизе у индустријским односима”. Остали партнери су, између осталих, Универзитет у Стокхолму, Универзитет у Дуисбургу, Институт CELSI из Братиславе, Литвански Центар за друштвена истраживања, италијанска фондација ADAPT итд. Пројекат DEFEN-CE има за циљ да анализира улогу социјалног дијалога у управљању пандемијом COVID-19 у домену социјалних права и услова рада угрожених група у 10 држава чланица Европске уније и 2 земље кандидата, укључујући Србију. На основу емпиријских података, DEFEN-CE (а) мапира мере политике предузете у ЕУ, (б) проучава како су ове мере обликоване кроз интеракције социјалних партнера, и (в) како усвојене политике подстичу социјални дијалог и колективно преговарање. Циљеви пројекта су адресирани путем вишеметодског приступа, укључујући анализу базе података и квалитативну компаративну анализу на нивоу ЕУ и на националном нивоу.

Чланови пројектног тима са Економског факултета: проф. Михаил Арандаренко, др Драган Алексић.