SPES – Sustainability Performances, Evidence and Scenarios

Циљ пројекта је да генерише нова знања и доказе о повезаности економског раста, људског напретка и одрживости, доприносећи стварању и усвајању новог интегрисаног оквира који подстиче транзицију ка одрживом људском развоју у европским земљама и регионима. Пројекат, теоријски и емпиријски, усмерава пажњу на четири стуба одрживог људског развоја:

  • Продуктивност, која је замишљена као тежња ка ефикасном коришћењу економских, људских и природних ресурса кроз иновативне процесе;
  • Једнакост за све, која је замишљена као подстицање једнаких политичких, економских, друштвених и културних шанси;
  • Одрживост, која је замишљена као промовисање ублажавања климатских промена и прилагођавања и обезбеђивања заштите, обнове и унапређења животне средине;
  • Политичко учешће и оснаживање, који су замишљени тако да се грађанима, друштвеним групама и заједницама омогућује да буду активни актери у изградњи своје будућности.

Фокусирање на ова четири стуба омогућује и дубинску анализу њихових синергија и компромиса, као и њихов допринос транзиционим перформасама широм Европе и Глобалног југа. Интензивно учешће пажљиво оформљеног међународног конзорцијума заинтересованих страна и научног саветодавног одбора, као и усвајање прилагођених стратегија комуникације, имаће одлучујући допринос за утицај пројекта.

Трајање пројекта: 2023-2026. година

Координатор пројекта: Università degli Studi di Firenze

Руководилац пројекта на Економском факултету: проф. др Јелена Жарковић (jelena.zarkovic@ekof.bg.ac.rs).

Позив: HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01 (Уговор бр. 101094551).