Жарковић др Јелена

Редовни професор Економског факултета у Београду

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • Диплома; The American Institute on Political and Economic Systems; Оснивач и организатор Института је Georgetown University (SAD); јул и август 2002.
 • Дипломирани економиста, Економски факултет, Универзитет у Новом Саду; просечна оцена на студијама 9.4/10.0; март 2003
 • Рад на магистарској тези; George Mason University (SAD); јун, јул
 • Магистар економских наука; Економски факултет, Универзитет у Београду; просечна оцена на студијама0/10.0; јул 2006.
 • Гостујући студент докторских студија; European University Institute, Фиренца, Италија. јануар-јул 2009.
 • Доктор економских наука. Економски факултет, Универзитет у Београду Тема: Утицај висине и структуре пореског оптерећења рада на запосленост: пример Србије. новембар, 2010.

РАДНО ИСКУСТВО:

 • Доцент; Економски факултет, Универзитет у Београду, од 2011.
 • Ванредни професор, Економски факултет, Универзитет у Београду, од 2016.
 • Директор, Фондација за развој економске науке (ФРЕН) од 2012.

ТЕКУЋИ ПРОЈЕКТИ:

 • Менаџер пројекта. Европска Унија- ФП7 пројекат: Омогућавање процвата и развоја социјалног предузетништва за иновативна и инклузивна друштва. 2013-2016.
 • Истраживач/Консултант. Regional Research Promotion Programme in Western Balkans (RRPP). Пројекат: Strategic Plan of the National Policy Dialogue in the Field of Social Sciences in Serbia, друга фаза 2014-2016.  Regional Research Promotion Programme in Western Balkans (RRPP) и Local Coordination Unit in Serbia, 2014-2016.
 • Координатор пројекта и истраживач. Partnership for Economic Policy. Department for International Development (DFID), Велика Британија и Влада Канаде кроз International Development Research Center (IDRC). Пројекат  ‘‘Reduction of child poverty in Serbia: balancing between improved cash-transfers and policies that promote parental employment”. 2015-2017
 • Management Committee, члан. European Cooperation in Science and Technology (COST). Project European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities (ENRESSH).

РАНИЈИ ПРОЈЕКТИ:

 • Координатор за социјалну политику; Стална конференција градова и општина, Београд. Пројекат: Реформа социјалне политике у Србији: Изградња и јачање партнерства државе и цивилног друштва у циљу смањења сиромаштва и социјалне искључености. Пројекат финансиран од стране Британског одељења за развој (ДФИД); 2003.
 • Истраживач; Економски факултет, Београд. Пројекат: Подстицање реформи у привреди Србије-раст, запосленост и конкуренција финансиран од стране Министарства науке; од 2004.
 • Асистент: Економски факултета у Београду и Универзитет у Ници. Предмети: Цоммерце интернатионал, ommerce international, Economie européenne et internationale i Introduction à l’analyse économique. Пројекат: успостављање билингвалне дипломе Економског факултета у Београду и Универзитета у Ници; од 2008.
 • Konsultant Svetska banke. Koautor izveštaja (sa dr Sašom Ranđelovićem): Bosnia and Herzegovina and Serbia country chapters for the OECD tax and benefit model. Септембар-октобар 2009.
 • Координатор пројекта и истраживач. Пројекат: Izgradnja mikro-simulacionog modela poreske i politike socijalnih davanja za Srbiju. FREN и University of Essex; од октобра 2009.
 • Предавач на курсевима, Служба за управљање кадровима, Влада Републике Србије:

Програм: Припрема предлога јавних политика и анализа утицаја политика-23-24. нов. Палата Влада-СУК и Hanns Seidel Stiftung
2)EUROMOD/SRMOD- Инструмент анализе утицаја политика-2. децембар, 2010. Палата Србије-  Влада-Служба за управљање кадровима-Програм обуке.

 • Координатор пројекта и истраживач. Regional Research Promotion Programme Western Balkans. Пројекат: Making Work Pay in Western Balkan Countries: Evidence from Serbia and Macedonia. 2012/13.
 • Консултант. Светска банка. Пројекат: Quantitative assessment of changes in the coverage and adequacy of social assistance as a result of adoption of the Draft Law on Social Welfare in Serbia. ФРЕН, 2010.
 • Konsultant. Vlada Republike Srbije. Projekat: Policy Impact Analysis – from inactivity to employment: Opportunities for Raising Activity and Employment in Serbia, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Влада Републике Србије, 2011/2012.
 • Координатор пројекта и истраживач. ERSTE Foundation Fellowship for Social Research Пројекат: Addressing rising inactivity of older people in Serbia. 2012/2013.
 • Консултант. Светска банка. Пројекат: Meeting the Job Challenges in the Western Balkans. 2014.
 • Координатор пројекта и истраживач. European Union – The Civil Society Facility Programme 2013 – IPA. ФРЕН.  Пројекат: Korišćenjem podataka organizacija civilnog društva do efektivnog praćenja i evaluacije politika – Sektori javne uprave i socijalne politike i zapošljavanja. 2013-2014.
 • Координатор пројекта за Србију. Regional Research Promotion Programme in Western Balkans (RRPP). Пројекат: Migration as social protection. Analysis of Macedonian, Albanian and Serbian remittance-receiving households. 2014-2016.
 • Истраживач. Светска банка. Пројекат: Women’s acces to economic opportunities in Serbia.2015-2016.

НАЈВАЖНИЈИ РАДОВИ:

 • “Welfare State and Social Enterprise in Transition: Evidence from Serbia “(2017) Voluntas, pp 1-26, forthcoming, doi:10.1007/s11266-017-9844-2
 • “Employment effects of tax cuts in transition country: evidence from Serbia”, Post-Communist Economies, Vol 27 (3), 397-412, 2015
 • “Improving Working Incentives: Evaluation of Tax Policy Reform Using SRMOD”, International Journal of Microsimulation, Vol. 6, Issue 1, Spring 2013
 • “Simulating Policy Reform: Distributional and Poverty Outcomes of the New Social Welfare Law in Serbia“, chapter in book Poverty and Exclusion in the Western Balkans – New Directions in Measurement and Policy, 2013, editors Ruggeri Laderachi, C. and Savastano, S., Springer, the Netherlands
 • “Addressing inequality and poverty with tax instruments”, Economic Annals 56(190), 2011
 • «Models of Public Administration Reform: Which to Choose for Serbia?”. Proceedings from international conference: Challenges of Economic Sciences in the 21st Century, eds. Guichard et al. (2008), 181-190
 • “Bureaucratic Behaviour: A Review of the Theory and its Application to Serbian Public Administration”, Panoeconomicus, 2, 2007.

КОМПЈУТЕРСКЕ ВЕШТИНЕ:

Microsoft Office, STATA, SPSS and E-views

ЈЕЗИЦИ:

 • Енглески: одличан писани и говорни
 • Француски: врло добар писани и говорни
 • Италијански: сређи ниво знања