Цене и инструкције

Цене курсева су назначене поред сваког курса који је у понуди. Плаћања се врше у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања.  Уплате се морају извршити пре почетка курса, осим ако другачије није договорено. ПДВ није урачунат у цену.

На профактури коју клијенти добијају од НИЦЕФ-а биће назначен укупни износ са ПДВ-ом.

За већи број пријављених полазника на одређеним курсевима омогућени су попусти.

У цену курса су по правилу урачунати: предавања, материјал, освежење и ручак, као и сертификат о завршеном курсу. На одређеним курсевима се добија књига и/или софтвер.

Економски факултет задржава право да откаже курс због објективних и непредвиђених околности, а у том случају се целокупан износ уплате враћа. О политици рефундирања код једностраног отказивања полазника, можете се информисати у НИЦЕФ-у.

Физичка лица се такође могу пријавити за курс. Физичка лица плаћања врше искључиво путем уплатнице према унапред достављеним инструкцијама. Плаћања се врше у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате. На појединим курсевима омогућени су посебни попусти за физичка лица.

За детаљне информације о цени курса и висини попуста обратите се особама у НИЦЕФ-у.

Уплатница се попуњава на приложени начин, а поред информације о укупном износу који треба уплатити, добија се и позив на број, који се разликује по курсевима. За информације о томе који позив на број треба уписати на уплатницу контактирајте НИЦЕФ.

primer_uplatnice

Попуњавањем пријаве на сајту резервишете своје место на курсу и имате приоритет у случају да курс буде максимално попуњен.

Све додатне информације у вези са ценама и инструкцијама око плаћања можете добити:

  • Путем телефона 069/8066-420;
  • Лично, у просторијама НИЦЕФ- а, Економски факултет, Каменичка 6, канцеларија 305, III спрат;
  • Путем имејла: strucnousavrsavanje@ekof.bg.ac.rs