Програми сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника

Економски факултет Универзитета у Београду успешно је акредитовао 9 програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, намењених првенствено средњим школама. Ове програме креирали су професори са Економског факултета и један број екстерних сарадника, а у циљу упознавања наставника са савременим достигнућима на пољу различитих економских и општих дисциплина. Програми се налазе у званичном каталогу Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије, као и у, за ту сврху, посебно креираном каталогу Програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника

Корисни линкови: