Економски факултет акредитовао програме сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школске 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину

Економски факултет Универзитета у Београду успешно је акредитовао 9 програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школске 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину. Програми су акредитовани од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања и покривају различите области економије и пословне информатике. После одслушаних програма, наставници ће бити у стању да стечена савремена знања и вештине успешно искористе у наставном процесу и да на тај начин подигну квалитет укупног образовања својих ученика.

Програми се налазе у званичном каталогу Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије, као и у, за ту сврху, посебно креираном каталогу Програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника.