О нама

Научно-истраживачки центар Економског факултета у Београду (НИЦЕФ) је реномирани академски и истраживачки центар са дугом традицијом у области развојних и фундаменталних економских  истраживања и консултантских услуга. Од свога оснивања, 1974. године, па до данас, у оквиру НИЦЕФ-а је реализовано преко хиљаду пројеката, развојних едукационих програма и других консултантских услуга. По броју и квалитету урађених научно-истраживачких и комерцијалних пројеката спада у једну од водећих институција овога типа у земљи.

Међу клијентима НИЦЕФ-а су водеће домаће и интернационалне компаније за које су рађени разноврсни пројекти из области пословне економије и економије. Током свога пословања НИЦЕФ је остварио богату сарадњу са државним органима Републике Србије, тј. Владом Републике Србије (у више мандата), већим бројем министарстава и државним институцијама радећи пројекте од кључног интереса за нашу земљу, као што су: Стратегија развоја трговине и трговинска политика Републике Србије, Стратегија развоја туризма Републике Србије, Мере економске политике, Политика девизног курса, Стратегија развоја малих и средњих предузећа, Стратегија унапређења извоза Србије, Програм развоја малих и средњих предузећа, Економско мерење компаративних предности, Програм реформи Републике Србије, Развој финансијског тржишта у функцији транзиције и привреде Србије, Развој модела за анализу ефеката мера аграрне политике и унапређења Система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима итд. Такође су значајни фундаментални пројекти подржавани од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Посебан сегмент пословања НИЦЕФ-а чини пословна едукација, тј. креирање и организовање едукативних курсева и развојних програма из различитих области бизниса и економије.  Oдржане су едукације за преко две стотине домаћих и интернационалних клијената (Ahold Delahize, Raiffeisen bank, Phoenix Pharma, Alkaloid, Actavis, НБС, НИС, ЕПС, ЈП Електромрежа Србије, Металац, Телеком Србија и др.). Поред приватног сектора, у оквиру НИЦЕФ-а одржани су бројни курсеви, обуке и тренинзи за полазнике из различитих јавних установа и министарстава. Поклањајући посебну пажњу развоју економског образовања на свим нивоима, НИЦЕФ у својој понуди друшвено одговорних едукативних програма има и програме намењене наставном кадру средњих школа, који су акредитовани од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Преко НИЦЕФ-а се, такође, реализују и међународни пројекти као што су Horizon 2020 и FP7 које финансирају Европска комисија и други фондови.

НИЦЕФ на својим пројектима окупља велики број реномираних стручњака, са богатим теоријским и практичним искуством, професора и сарадника Економског факултета, као и један број истакнутих експерата који се ангажују као спољни сарадници.