Мисија и визија

Мисија

Мисија НИЦЕФ-а је континуирано задовољавање потреба корисника у предузећима, организацијама и институцијама, у погледу нових знања, техника и вештина, како би на прави начин решавали проблеме и изазове са којима се сусрећу у свом пословању. У томе ћемо успети тако што ћемо се развијати заједно са нашим клијентима, поштујући принципе партнерских односа и сарадње.

Визија

Визија НИЦЕФ-а је да постанемо лидер на пољу консалтинга и пословне едукације на територији Републике Србије, са тенденцијом ширења и на околна тржишта.