Реч директора

Обављати посао директора Научно-истраживачког центра Економског факултета у Београду је велика част, али и одговорност, пре свега, због традиције и угледа саме установе под чијим окриљем НИЦЕФ функционише.

Научно-истраживачки центар у својој петој деценији постојања може се похвалити са импозантном цифром од преко хиљаду реализованих пројеката, развојних едукационих програма и других консултантских услуга, чиме спада у једну од водећих институција овог типа у земљи.

Наш Центар специјализован је за пружање свих врста консултантских услуга и едукације из области економије, пословног управљања, статистике, а и шире. Циљ нам је задовољавање захтева, потреба и очекивања клијената у погледу савремених пословних решења, нових знања, техника и вештина, уз постизање највишег нивоа стручности и компетенција. Своју понуду сегментирали смо у четири целине:

  • консултанстске услуге;
  • едукационе програме и курсеве;
  • међународне пројекте;
  • научно-истраживачке пројекте.

Негујући тимски рад и ентузијазам у послу, непрекидно се усавршавамо и посвећени смо развоју економског образовања на свим нивоима. Желећи да економско и опште образовање у нашој земљи подигнемо на виши ниво и будемо друштвено одговаран део заједнице, посебан сегмент нашег рада посвећен је програмима стручног усавршавања наставника средњих и основних школа, који су акредитовани од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Наше главне конкурентске предности су знање, висок ниво квалитета пружених услуга и  посвећеност клијентима. Поседујемо стручан и квалитетан кадар, реномиране стручњаке са богатим теоријским и практичним искуством, различитих експертиза и области специјализације. Поред научног и академског особља НИЦЕФ ангажује и један број екстерних сарадника, како бисмо у потпуности били оспособљени за успешно пружање свих врста консултантских услуга и едукације.

Наша визија је да и у годинама које предстоје будемо лидер на тржишту у домену научно-истраживачке делатности, консалтинга и едукације. У томе ћемо успети тако што ћемо се развијати заједно са нашим клијентима, поштујући принципе партнерских односа и сарадње.

проф. др Драган Стојковић, директор Научно-истраживачког центра