Почетак реализације пројекта POT4food у оквиру позива ПРОМИС Фонда за науку Републике Србије

Задовољство нам је да објавимо да је пројекат POT4food Економског факултета Универзитета у Београду, у конзорцијуму је са Економским факултетом Универзитета у Новом Саду, међу одабраним за финансирање од стране Фонда за науку Републике Србије у наредном двогодишњем периоду.

У оквиру Програма за изврсне пројекте младих истраживача и научника у раној фази каријере – ПРОМИС 2023, Фонд за науку Републике Србије ће у наредне две године финансирати 30 пројеката на којима ће учествовати 156 истраживача из 42 научноистраживачкe организацијe.

Програм ПРОМИС 2023 се финансира средствима из буџета Републике Србије и средствима Европске уније кроз пројекат „SAIGE” (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији), партнерски пројекат Републике Србије, Европске уније и Светске банке посвећен јачању научних истраживања и иновативног предузетништва у Србији.

ПРОМИС 2023 је намењен изврсним пројектима младих истраживача и научника у раној фази каријере. Пројектима руководе доктори наука које су то звање стекли највише 7 година пре дана закључивања Јавног позива. Млади истраживачи и научници у раној фази каријере ће кроз овај програм имати прилику да постану самостални у свом истраживачком раду, граде и управљају сопственим тимовима, јачају капацитете за конкурисање на европском и светском нивоу и развијају нове идеје кроз реализацију основних и примењених истраживања у свим научним областима.

На Јавни позив за програм ПРОМИС 2023 је поднето 313 предлога пројеката. Након административне провере, коју је обављао Фонд за науку, у први степен евалуације је упућено 295 предлога пројеката. Након првог степена евалуације, у оквиру којег су сваки предлог пројекта оцењивали независни инострани рецензенти из научне области предложених пројеката, у други степен евалуације је упућено 64 предлога пројеката. Други степен евалуације предлога пројеката вршио је Програмски одбор за евалуацију који чине 5 иностраних стручњака.

Међу одабраним пројектима се налази и пројекат чији је носилац Економски факултет Универзитета у Новом Саду, а у конзорцијуму са Економским факултетом Универзитета у Београду, под називом POT4food – Potentials for improving the competitiveness of the agrifood sector in the function of sustainable economic development. Пројектом руководи др Бојан Матковски, доцент на Економском факултету Универзитета у Новом Саду, а члан пројектног тима са Економског факултета Универзитета у Београду је доцент Радован Кастратовић. Реализација почиње у јануару 2024. године.

Свим члановима пројектног тима желимо успех на пројекту и одличне резултате.