Међународни пројекти

Економски факултет у Београду активан је и у сегменту међународних пројеката. До сада смо имали прилике да учествујемо у Седмом оквирном програму Европске уније (ЕУ) за истраживање и технолошки развој, као и у програму Хоризонт 2020, који представља нови оквирни програм ЕУ у области истраживања и иновација.


INL „Building Forensic Accounting Capacity in Serbia“

Светску радну снагу чини више од 3,3 милијарде људи од којих већина има приступ или контролише макар део имовине организације која их запошљава. Управо та имовина (ресурси) представља најпогоднију мету за незаконито присвајање користи узроковано намерним обмањујућим (не)деловањем. Процене које говоре да организације на годишњем нивоу изгубе око 5% својих прихода као последицу корупције, проневере имовине или преварног финансијског извештавања (ACFE – Report to the Nations) указују да су преваре глобални проблем којем су изложени сви типови организација, без изузетка. Суочавање са овим проблемом недвосмислено подразумева стављање рачуноводства у функцију права.

Пројекат „Изградња форензичко-рачуноводствених капацитета у Србији („Building Forensic Accounting Capacity in Serbia“) који подржава Влада Сједињених Америчких Држава и INL (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs) има за циљ успостављање форензичко-рачуноводствене професије у Републици Србији и стављање њених потенцијала у функцију подизања степена ефикасности и ефективности јавних институција и државних органа у превенцији и борби против финансијског и привредног криминала због тога што:

  • су се знања и вештине форензичких рачуновођа издиференцирали као неопходна подршка правосудном систему Републике Србије у разумевању, објашњавању и доказивању компликованих финансијских преварних активности и трансакција и њиховом процесуирању;
  • јаку и угледну форензичко-рачуноводствену професију могу изградити само високо образовани, обучени и искусни професионалци оспособљени да открију, истраже и анализирају валидне доказе у случајевима корупције, прања новца, злоупотреба службеног положаја и имовине, преварног финансијског извештавања и других кривичних дела.

Дунавски Транснационални Програм (Danube Transnational Programme - Interreg)

Дунавски транснационални програм (ДТП) је финансијски инструмент Европске територијалне сарадње (познате као Interreg) који подржава обједињавање политика у подручју Дунава у одабраним пољима. ДТП је на снази од 2014. до 2020. године. За његову имплементацију опредељен је буџет од 221.924.534,00 евра (ERDF допринос 202.095.405,00 + ИПА допринос 19.829.129,00 евра).

Хоризонт 2020 (Horizon 2020)

Хоризонт 2020  (Horizon 2020) је нови оквирни програм Европске уније (ЕУ) у области истраживања и иновација за период од 2014. до 2020. године и са буџетом од 78,6 милијарди евра. Он представља интегрисани систем финансирања који обухвата све програме за истраживања и иновације који су били финансирани кроз:

  • Седми оквирни програм за истраживање и технолошки развој (FP7),
  • Оквирни програм за конкурентност и иновативност (CIP) и
  • Европски институт за иновације и технологију (EIT).

ФП7 (FP7)

Седми оквирни програм Европске уније за истраживање и технолошки развој био је на снази у периоду од 2007. до 2013. године. Представљао је главни  инструмент  Европске  уније  за  финансирање  истраживања, са буџетом од 50,52 милијарди евра.

Седми оквирни програм био је последњи у низу Оквирних програма за истраживање и технолошки развој који су покренути 1984. године. Он је 2014. године интегрисан у нови оквирни програм Европске уније у области истраживања и иновација – Хоризонт 2020 (Horizon 2020).

Хоризонт Европа (Horizon Europe)

Програм финансирања истраживања и иновација до 2027.

Хоризонт Европа је кључни програм ЕУ за финансирање истраживања и иновација са буџетом од 95,5 милијарди евра. Бави се климатским променама, помаже у постизању циљева одрживог развоја УН и подстиче конкурентност и раст ЕУ.

Програм олакшава сарадњу и јача утицај истраживања и иновација у развоју, подршци и имплементацији политика ЕУ уз суочавање са глобалним изазовима.

Остали међународни пројекти који се реализују на Економском факултету

Информације о осталим активностима и пројектима у домену међународне сарадње који се реализују на Економском факултету у Београду можете наћи овде.