BARSERVICE – Smart bargaining in the services sector: overview, challenges, opportunities

„Smart bargaining in the services sector: overview, challenges, opportunities“ назив је пројекта чији је део Економски факултет као члан конзорцијума на чијем је челу Central European Labour Studies Institute (CELSI) из Словачке, који финансира Европска Комисија.

BARSERVICE настоји да пружи комплексну анализу индустријских односа у сектору услуга девет земаља (шест земаља чланица ЕУ и три земље кандидата) како би подржао изградњу капацитета за колективно преговарање у услужном сектору. Познавање тренутне ситуације, њених изазова и могућности, предуслови су за унапређење процеса преговарања и раст покривености сектора преговарањем. Пројекат ће мапирати структуру колективних уговора, укљученост синдиката и организација послодаваца, мишљења и ставова социјалних партнера у вези секторског колективног преговарања, стопе организованости и препреке њиховом расту,  преговарачку снагу синдиката и стратегије за борбу против рада на црно у услужном сектору. Пројекат ће се посебно фокусирати на неколико области услуга: трговину, финансије, социјалну заштиту и издраваштво. Комбинујући квантитативну и квалитативну анализу, BARSERVICE ће се подједнако фокусирати на изазове са којима се услужни сектор суочава у смислу трансформације у процесу дигиталне и зелене транзиције, као и, посебно у случају социјалне заштите, утицаја Covid-19 на услове рада и преговарање. Пројекат ставља акценат на међусобну размену, ко-креацију и интерактивне алате за учење међу социјалним партнерима између држава чланица које већ имају развијеније колективно преговарање и оних у којима преговарање у услужном сектору треба побољшати и ојачати.

Чланови пројектног тима са Економског факултета: проф. Михаил Арандаренко, др Гаљина Огњанов, др Драган Алексић.

Трајање пројекта: 1. јануар 2024. – 31. децембар 2025. године

Позив: SOCPL-2022-IND-REL (Уговор бр. 101126532)