Научно-истраживачки пројекти

Универзитет у Београду – Економски факултет ангажован је на фундаменталним пројектима подржаваним од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Из актуелног пројектног циклуса 2011-2019. у току су четири пројекта чији је носилац Факултет, два интердисциплинарна пројекта и осам пројеката чију реализацију подржава једанаест истраживача са Факултета.


179005 – «Ризици финансијских институција и тржишта у Србији – микроекономски и макроекономски приступ»

Програм: Основна истраживања

Област: Друштвене науке

Тип пројекта: Теоријско-емпиријски

Руководилац: проф. др Бранко Урошевић

Пројекат се реализује у сарадњи са Економским факултетом у Крагујевцу.

179050 – «Стратегијске и тактичке мере за решавање кризе конкурентности реалног сектора у Србији»

Програм: Основна истраживања

Област: Друштвене науке

Тип пројекта: Теоријско-емпиријски

Руководилац: проф. др Драган Ђуричин

Пројекат се реализује у сарадњи са Економским факултетом у Крагујевцу.

179062 – «Примена савремених метода менаџмента и маркетинга у унапређењу конкурентности предузећа у Србији у процесу њене интеграције у Европску унију»

Програм: Основна истраживања

Област: Друштвене науке

Тип пројекта: Теоријско-емпиријски

Руководилац: проф. др Небојша Јанићијевић

Пројекат се реализује у сарадњи са Економским факултетом у Крагујевцу.

179065 – «Улога државе у новом моделу раста привреде Србије»

Програм: Основна истраживања

Област: Друштвене науке

Тип пројекта: Теоријско-емпиријски

Руководилац: проф. др Миомир Јакшић (2011-2016. проф. др Божидар Церовић)

Пројекат се реализује у сарадњи са Економским факултетом у Суботици.

Интердисциплинарни пројекти

Економски факултет у Београду је носилац подпројеката на два пројекта из програма интердисциплинарних истраживања.

Завршени пројекти

Пројектни циклус 2001-2005.

Пројектни циклус 2006-2010.

 

7548024 - «MICEPRE_EEEM – Мacroeconomic implications of COVID-19 and effectivness of policy response in Europe: Empirical evidence and econometric modelling»

7523041 - «PANACEA - Setting foundation for capacity building of sharing community in Serbia »

Програма ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије

1578 - «GPGIDENT - Mind the gender pay gap: Nexus between sociocultural identity, occupational segregation and distributional effects in Serbia»

Програма ИДЕНТИТЕТИ Фонда за науку Републике Србије

7358 - «POPENVIROS – Population dynamics under environmental challenges in Serbia»

Програма ПРИЗМА Фонда за науку Републике Србије

10911 «POT4food - Potentials for improving the competitiveness of the agrifood sector in the function of sustainable economic development»

Програма ПРОМИС Фонда за науку Републике Србије

«CardCore - Mastering Modern Loyalty»

Програма сарадње науке и привреде Фонда за иновациону делатност